DR. MARC DE KOCK & DR. PATRICK SMITS

zijn erkend specialisten in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise.

RAADSGENEESHEER
U hebt de vrije keuze om een eigen raadsgeneesheer te kiezen. Hij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.

PRAKTIJK ANTWERPEN
Roderveldlaan 100
Blok B bus 11
(1e verdiep) bel 11
2640 Mortsel
T 050 37 16 01

PRAKTIJK BRUGGE
Polderhoeklaan 6
8310 Brugge
T 050 37 16 01