Liep u lichamelijke schade of een psychisch letsel op? Werd u het slachtoffer van een ongeval en liep u lichamelijke verwondingen of psychische letsels op? Werd u het slachtoffer van een verkeersongeval? Of hebt u een discussie met uw verzekeraar gewaarborgd inkomen? Meent u recht te hebben op een uitkering van de Federale Overheidsdienst? Was u het slachtoffer van een medische fout?

De arbeidsongevallenverzekeraar, de verzekering gewaarborgd inkomen of de verzekeraar van de burgerlijk aansprakelijke partij gelasten hun expertisedokter u te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek wordt u een schaderegeling voorgesteld.