Wat is dit verzekeringsvoorstel waard? Kan het percentage invaliditeit of arbeidsongeschiktheid aangeboden door de verzekering al dan niet aanvaard worden? Wat is het percentage persoonlijke ongeschiktheid? Wat is het pretium doloris? Is er sprake van seksuele schade? Hoe groot is de esthetische schade?

U hebt de vrije keuze om een eigen raadsgeneesheer te kiezen. Hij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.