Optimale verdediging van uw belangen als slachtoffer of patiënt.

Als u Dr. De Kock consulteert, krijgt u een uitgebreid onderhoud en medisch onderzoek. Uw medisch dossier en beeldmateriaal worden onder de loep genomen. Zo nodig vult Dr. De Kock uw dossier aan met bijkomende onderzoeken. Vooraleer u een procedure start, krijgt u een eerlijk advies over de haalbaarheid van de doelstellingen.

Dr. De Kock geeft u desgewenst bijstand als raadsgeneesheer in de medische expertise. Na elk consult en deskundigenonderzoek wordt een verslag opgemaakt, zodat uzelf, uw advocaat of dossierbeheerder bij de vakbond of rechtsbijstandverzekering op de hoogte blijven van de verrichte onderzoeken en geboekte resultaten.

Dr. De Kock behandelt uw zaak met open vizier. Rechtbanken die Dr. De Kock aanstellen als medisch expert en gerechtsdeskundigen appreciëren dit al jaren.